تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
554
تعداد تبلیغات
117
تعداد سایت ها
520
پاپ آپ امروز
13
پاپ آپ دیروز
10
کل پاپ آپ ها
1154340
درآمد امروز کاربران
350 ریال
درآمد دیروز کاربران
250 ریال
کل درآمد های واریزی
27512492 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/9/15
کاربران برتر امروز
houshhos
پاپ آپ : 1
ezzat1375
پاپ آپ : 1
hamed1367
پاپ آپ : 2
poyae62
پاپ آپ : 10
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 27512492 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
162 poyae62 53000 1397/8/26
161 poyae62 75450 1397/4/10
160 poyae62 50000 1396/10/10
159 poyae62 165300 1396/1/26
158 142536 50000 1395/10/27
157 pmo 51000 1395/9/6
156 tolooesobh 74575 1395/9/3
155 hamed1367 50000 1395/9/3
154 tolooesobh 61050 1395/8/29
153 tolooesobh 50150 1395/8/8
152 tolooesobh 155890 1395/7/23
151 Goeba 128375 1395/7/21
150 tolooesobh 200000 1395/7/21
149 tolooesobh 200000 1395/7/11
148 pmo 51000 1395/7/11
147 Goeba 185152 1395/7/10
146 tolooesobh 200000 1395/7/10
145 tolooesobh 65000 1395/6/21
144 Goeba 60000 1395/6/21
143 tolooesobh 200000 1395/6/14