تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
535
تعداد تبلیغات
117
تعداد سایت ها
512
پاپ آپ امروز
5
پاپ آپ دیروز
46
کل پاپ آپ ها
1148766
درآمد امروز کاربران
125 ریال
درآمد دیروز کاربران
1150 ریال
کل درآمد های واریزی
27384042 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/9/15
کاربران برتر امروز
poyae62
پاپ آپ : 5
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 27384042 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
160 poyae62 50000 1396/10/10
159 poyae62 165300 1396/1/26
158 142536 50000 1395/10/27
157 pmo 51000 1395/9/6
156 tolooesobh 74575 1395/9/3
155 hamed1367 50000 1395/9/3
154 tolooesobh 61050 1395/8/29
153 tolooesobh 50150 1395/8/8
152 tolooesobh 155890 1395/7/23
151 Goeba 128375 1395/7/21
150 tolooesobh 200000 1395/7/21
149 tolooesobh 200000 1395/7/11
148 pmo 51000 1395/7/11
147 Goeba 185152 1395/7/10
146 tolooesobh 200000 1395/7/10
145 tolooesobh 65000 1395/6/21
144 Goeba 60000 1395/6/21
143 tolooesobh 200000 1395/6/14
142 tolooesobh 120000 1395/6/7
141 pmo 53000 1395/6/5